en_US
en
off
Mobile View
Desktop View


تجـــــــــــــارت روز

Tejaratrooz.com

صحفه اصلی
1796

        

معلومات مختصردر مورد ولسوالی شغنان

       ولسولی شغنان منطقه یی است کوهستانی و دردورترین منطقه کوهستانی ولایت بدخشان موقعیت دارد .دریای آمو از این ولسوالی عبورمیکند و سرحد بین ولایت بدخشان افغانستان و ولایت خودمختارکوهستان بدخشان تاجکستان را تشکیل میدهد. کوه های سربه فلک این ولسوالی سبب ایجاد مشکلات عبور و مرور وسایل ترانسپورتی به این ولسوالی گردیده است. ولسوالی شغنان دو راه اکمالاتی از مرکز ولایت دارد. راه دایمی آن از طریق ولسوالی اشکاشم میباشد، که شغنان را به مرکز ولایت، شهر فیض آباد وصل میکند. اهالی شغنان باید روزها را پیاده طی نمایند تا به سرک موتر برسند . هنوز سرک اشکاشم –شغنان بروی ترافیک بازنیست و کار مردمی بالای آن جریان دارد و شاید سال ها را در بربگیرد.این راه برعلاوه پیاده روی خطراتی چون برفکوچ ، سنگپر و حمله حیوانات درنده را در قبال دارد. راه شیوه یگانه راهی است که ولسوالی شغنان را به مرکز ولایت وصل مینماید و اهالی منطقه بدون مشکل با موتر خود را به فیض آباد میرسانند. اما این راه فقط برای چند ماه محدود به روی ترافیک بازمیباشد. از ماه عقرب تا جوزا این راه مسدود میباشد. علت مسدود شدن آن بلند بودن ارتفاع کوتل شیوه و باریدن بیش ازحدبرف میباشد.
نفوس ولسوالی شغنان به ۳۵هزار نفر بالغ میگردد که تقریبا همه اهالی آن را مسلمانان شیعه اسماعیلی تشکیل میدهند. تنها درحدود 40 فامیل از مسلمانان شیعه اثناعشری در این ولسوالی سکونت دارند که آنها هم مانند سایر شغنانی ها به زبان شغنانی شاخه یی اززبان های پامیری تکلم میکنند.
عاید و پیداوار مردم این ولسوالی بیشترتوسط زراعت ، مالداری و باغداری بدست می آید که آنهم نمیتواند جوابگوی ضروریات اولیه مردم باشد. بیشتر اوقات سال منطقه زیرپوشش برف و سردی هوا قرار دارد. لذا دربیشترنواحی آن گندم کشت نمیشود و دهقانان مجبور باقلا ، ارزن ، جواری ، نخود و حبوباتی که درمناطق سرد می رویند، کشت کنند. بیشتر مواد غذایی مردم شغنان را توت تشکیل میدهد ، که همه مردم ازآن به حیث مواد غذا یی استفاده میکنند.
درآمد عمده مردم این ولسوالی معارف است . ازنگا معارف و فیصدی باسواد شاید کمتر ولسوالی درافغانستان باشد که با ولسوالی شغنان رقابت کرده بتواند.البته ولسوالی شغنان نسبت به سایرولسوالی های بدخشان درعرصه معارف و داشتن تعداد مکاتب در ردیف اول قرار دارد. تقریبا در همه ولسوالی های این ولایت معلمان شغنانی مصروف تدریس به شاگردان میباشند. در این ولسوالی بیشتر از 25 مکتب وجود داردکه 10مکتب آن را لیسه و بیشتر از15 باب دیگر آن را مکاتب متوسطه و ابتدائیه تشکیل میدهند. معلمین شغنان درطی سالهای متمادی بدون معاش درمکاتب تدریس نمودند و نگذاشتند که مکاتب شان ازبین بروند که این خود گذری آنها در تاریخ شغنان و افغانستان دایم باقی خواهد ماند. در پهلوی این مکاتب یک موسسه تربیه معلم در این ولسولی سالهاست که فعالیت میکند. این دارالمعلمین ازنگا جلب جذب محصلین بعد از موسسه تربیه معلم سیدجمال الدین مقام دوم را در افغانستان به خود اختصاص داده است ( سال 1387 ). سالانه از این دارالمعلمین بیشتر از80 نفر که بیشتر آنرا طبقه اناث تشکیل میدهد، فارغ میشوند. درشغنان کمترخانه یی دیده میشود که درآن معلم نباشد.
دربیشتر ولسوالی های بدخشان چون اشکاشم ، واخان ، زیباک ،کشم ، شهربزرگ ، ارغنجخواه ، جرم ، ارگو ، خاش و غیره داکتران شغنانی مصروف تداوی و معالجه مریضان میباشند.
با وجود داشتن اشخاص دانشمند و مسلکی چون دوکتورا ، ماستر ، لسانسه و بکلوریا پاس در بخش های مختلف و جنرالان مسلکی و نظامی متأسفانه مردم شغنان از وظایف و رتبه های بلندتر دولتی چون رئیس ، ولسوال ، قوماندان سرحدی و پولیس و غیره وغیره درسطح ولایت و حتی ولسوالی خودشان محروم اند.
دربخش معارف همه میدانند که دربدخشان هیچ ولسوالی با شغنان رقابت کرده نمیتواند چون بیشتراز80 فیصد مردم آن باسواد اند. شاید بیشتراز40% معلمین بدخشان را هم شغنانی ها تشکیل بدهند. با وجود آنهم حتی یک نفر پیاده یا اجیر در ریاست معارف ندارند.خودتان قضاوت کنید کسی که صنف 14 را نخوانده باشد ، توان پیشبرد ریاست را دارد اما ماستر و لیسانسه شغنانی قادرنیستند کار ریاست را پیش ببرند؟
با وجود این سالانه ده ها هزار افغانی ، صدها چکمن (گلیم دوخته شده بره گی) ، روغن زرد، توت و چهارمغز و اجناس دیگر از معلمین نادار و نا چار این ولسوالی از طرف مسؤلین ریاست معارف به طور تحفه رشوه گرفته میشود.قضاوت کنید. آیا این شیوه درست پیشبرد ریاست است ؟ آیا این مسؤلین آیات و احادیثی که راجع به رشوه گفته شده است ، خوانده اند ؟ یا شاید چنین چیزی را هرگز نخوانده باشند.
معلمین شغنانی تا مرکز ولایت الی ولسوالی های کشم و تشکان و حتی در ولسوالی های ولایت تخار ایفای وظیفه مینمایند. با وجود مشکلات فراوان آنها وظیفه اسلامی و انسانی خود را به وجه احسن پیش میبرند. آنها درسدد نجات دادن نسل های آینده از تاریکی و جهالت میباشند و راه سعادت و عمران و آبادی را برایشان رهنمون میشوند.
با و جود این همه معاش ناکافی آنها که حتی جوابگوی نیازهای اولیه آنها نمی باشد، ماها به تعویق انداخته میشود. قضاوت کنید. وقتی یک معلم خانواده خود را رها کرده و بخاطرپیدا نمودن پول برای لباس و غذا از خانه بیرون میرود و بایست ماها را دور از خانواده سپری کند. بعد از سپری نمودن امتحان مکاتب چگونه دست خالی به خانه برگردد؟ در حالیکه فرزندانش به خاطر آمدن پدر و آوردن کالا و غذا لحظه شماری میکنند.
درقانون اساسی کشور گفته شده که باید کاندید ولسوالی حد اقل 14 پاس باشد. اما متاسفانه ازقانون هم کسی پیروی نمیکند. تحصیل کرده های شغنانی باید همیشه زیر فرمان بیسوادان کار کنند و حق ولسوال بودن را در منطقه خودشان هم ندارند. افراد نظامی مسلکی شغنانی باید به کسانی سلامی بدهند که حتی با الفبا آشنایی ندارد.
بازسازی و نو سازی از شعارهای گرم حکومتداران امروزی است. اما ما تا کنون دراین ولسوالی شاهد هیچگونه بازسازی و نو سازی از جانب حکومت نبوده ایم . تا کی با اهالی رنجدیده و غریب ولسوالی های دورافتاده چنین حق تلفی صورت میگیرد.
PreviousNext

Sample Picture 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.