en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
PreviousNext

Sample Picture 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Tejaratrooz

تجارت روز  

صحفه اصلی
25461

         معلومات مختر در مورد ولسوالی شغنان

       ولسولی شغنان منطقه یی است کوهستانی و دردورترین منطقه کوهستانی ولایت بدخشان موقعیت دارد .دریای آمو از این ولسوالی عبورمیکند و سرحد بین ولایت بدخشان افغانستان و ولایت خودمختارکوهستان بدخشان تاجکستان را تشکیل میدهد. کوه های سربه فلک این ولسوالی سبب ایجاد مشکلات عبور و مرور وسایل ترانسپورتی به این ولسوالی گردیده است. ولسوالی شغنان دو راه اکمالاتی از مرکز ولایت دارد. راه دایمی آن از طریق ولسوالی اشکاشم میباشد، که شغنان را به مرکز ولایت، شهر فیض آباد وصل میکند. اهالی شغنان باید روزها را پیاده طی نمایند تا به سرک موتر برسند . هنوز سرک اشکاشم –شغنان بروی ترافیک بازنیست و کار مردمی بالای آن جریان دارد و شاید سال ها را در بربگیرد.این راه برعلاوه پیاده روی خطراتی چون برفکوچ ، سنگپر و حمله حیوانات درنده را در قبال دارد. راه شیوه یگانه راهی است که ولسوالی شغنان را به مرکز ولایت وصل مینماید و اهالی منطقه بدون مشکل با موتر خود را به فیض آباد میرسانند. اما این راه فقط برای چند ماه محدود به روی ترافیک بازمیباشد. از ماه عقرب تا جوزا این راه مسدود میباشد. علت مسدود شدن آن بلند بودن ارتفاع کوتل شیوه و باریدن بیش ازحدبرف میباشد.

نفوس ولسوالی شغنان به ۳۵هزار نفر بالغ میگردد که تقریبا همه اهالی آن را مسلمانان شیعه اسماعیلی تشکیل میدهند. تنها درحدود 40 فامیل از مسلمانان شیعه اثناعشری در این ولسوالی سکونت دارند که آنها هم مانند سایر شغنانی ها به زبان شغنانی شاخه یی اززبان های پامیری تکلم میکنند.

عاید و پیداوار مردم این ولسوالی بیشترتوسط زراعت ، مالداری و باغداری بدست می آید که آنهم نمیتواند جوابگوی ضروریات اولیه مردم باشد. بیشتر اوقات سال منطقه زیرپوشش برف و سردی هوا قرار دارد. لذا دربیشترنواحی آن گندم کشت نمیشود و دهقانان مجبور باقلا ، ارزن ، جواری ، نخود و حبوباتی که درمناطق سرد می رویند، کشت کنند. بیشتر مواد غذایی مردم شغنان را توت تشکیل میدهد ، که همه مردم ازآن به حیث مواد غذا یی استفاده میکنند.
درآمد عمده مردم این ولسوالی معارف است . ازنگا معارف و فیصدی باسواد شاید کمتر ولسوالی درافغانستان باشد که با ولسوالی شغنان رقابت کرده بتواند.البته ولسوالی شغنان نسبت به سایرولسوالی های بدخشان درعرصه معارف و داشتن تعداد مکاتب در ردیف اول قرار دارد. تقریبا در همه ولسوالی های این ولایت معلمان شغنانی مصروف تدریس به شاگردان میباشند. در این ولسوالی بیشتر از 25 مکتب وجود داردکه 10مکتب آن را لیسه و بیشتر از15 باب دیگر آن را مکاتب متوسطه و ابتدائیه تشکیل میدهند. معلمین شغنان درطی سالهای متمادی بدون معاش درمکاتب تدریس نمودند و نگذاشتند که مکاتب شان ازبین بروند که این خود گذری آنها در تاریخ شغنان و افغانستان دایم باقی خواهد ماند. در پهلوی این مکاتب یک موسسه تربیه معلم در این ولسولی سالهاست که فعالیت میکند. این دارالمعلمین ازنگا جلب جذب محصلین بعد از موسسه تربیه معلم سیدجمال الدین مقام دوم را در افغانستان به خود اختصاص داده است ( سال 1387 ). سالانه از این دارالمعلمین بیشتر از80 نفر که بیشتر آنرا طبقه اناث تشکیل میدهد، فارغ میشوند. درشغنان کمترخانه یی دیده میشود که درآن معلم نباشد.

دربیشتر ولسوالی های بدخشان چون اشکاشم ، واخان ، زیباک ،کشم ، شهربزرگ ، ارغنجخواه ، جرم ، ارگو ، خاش و غیره داکتران شغنانی مصروف تداوی و معالجه مریضان میباشند.

با وجود داشتن اشخاص دانشمند و مسلکی چون دوکتورا ، ماستر ، لسانسه و بکلوریا پاس در بخش های مختلف و جنرالان مسلکی و نظامی متأسفانه مردم شغنان از وظایف و رتبه های بلندتر دولتی چون رئیس ، ولسوال ، قوماندان سرحدی و پولیس و غیره وغیره درسطح ولایت و حتی ولسوالی خودشان محروم اند.

دربخش معارف همه میدانند که دربدخشان هیچ ولسوالی با شغنان رقابت کرده نمیتواند چون بیشتراز80 فیصد مردم آن باسواد اند. شاید بیشتراز40% معلمین بدخشان را هم شغنانی ها تشکیل بدهند. با وجود آنهم حتی یک نفر پیاده یا اجیر در ریاست معارف ندارند.خودتان قضاوت کنید کسی که صنف 14 را نخوانده باشد ، توان پیشبرد ریاست را دارد اما ماستر و لیسانسه شغنانی قادرنیستند کار ریاست را پیش ببرند؟

با وجود این سالانه ده ها هزار افغانی ، صدها چکمن (گلیم دوخته شده بره گی) ، روغن زرد، توت و چهارمغز و اجناس دیگر از معلمین نادار و نا چار این ولسوالی از طرف مسؤلین ریاست معارف به طور تحفه رشوه گرفته میشود.قضاوت کنید. آیا این شیوه درست پیشبرد ریاست است ؟ آیا این مسؤلین آیات و احادیثی که راجع به رشوه گفته شده است ، خوانده اند ؟ یا شاید چنین چیزی را هرگز نخوانده باشند.

معلمین شغنانی تا مرکز ولایت الی ولسوالی های کشم و تشکان و حتی در ولسوالی های ولایت تخار ایفای وظیفه مینمایند. با وجود مشکلات فراوان آنها وظیفه اسلامی و انسانی خود را به وجه احسن پیش میبرند. آنها درسدد نجات دادن نسل های آینده از تاریکی و جهالت میباشند و راه سعادت و عمران و آبادی را برایشان رهنمون میشوند.

با و جود این همه معاش ناکافی آنها که حتی جوابگوی نیازهای اولیه آنها نمی باشد، ماها به تعویق انداخته میشود. قضاوت کنید. وقتی یک معلم خانواده خود را رها کرده و بخاطرپیدا نمودن پول برای لباس و غذا از خانه بیرون میرود و بایست ماها را دور از خانواده سپری کند. بعد از سپری نمودن امتحان مکاتب چگونه دست خالی به خانه برگردد؟ در حالیکه فرزندانش به خاطر آمدن پدر و آوردن کالا و غذا لحظه شماری میکنند.

درقانون اساسی کشور گفته شده که باید کاندید ولسوالی حد اقل 14 پاس باشد. اما متاسفانه ازقانون هم کسی پیروی نمیکند. تحصیل کرده های شغنانی باید همیشه زیر فرمان بیسوادان کار کنند و حق ولسوال بودن را در منطقه خودشان هم ندارند. افراد نظامی مسلکی شغنانی باید به کسانی سلامی بدهند که حتی با الفبا آشنایی ندارد.

بازسازی و نو سازی از شعارهای گرم حکومتداران امروزی است. اما ما تا کنون دراین ولسوالی شاهد هیچگونه بازسازی و نو سازی از جانب حکومت نبوده ایم . تا کی با اهالی رنجدیده و غریب ولسوالی های دورافتاده چنین حق تلفی صورت میگیرد.


شغنان باستان

  چنانچه در بالا نيز متذكر شديم كه شغنان و واخان تا اشغال اعراب ولايات مستقل بودند و توسط شاهان و امراي محلي خودشان اداره ميشدند. شغنان در جنوب كران و در شمال واخان در دو سمت دريای پنج ( رود جيحون) واقع ميباشد. شغنان در دوران زمامداری عبدالرحمان خان و در اثر تلاشهای خصمانه امپريالسيم انگليس و روسيه بسال 1896 ميلادی به دو بخش تقسيم شد، كه يك بخش آن مربوط به جمهوری تاجيكستان و قسمت ديگر آن ولسوالی شغنان امروز افغانستان را تشكيل ميدهد. در آينده درين باره بحث مفصلتر خواهيم داشت. از جغرافيای تاريخی شغنان برمی آيد كه اين منطقه در زمانهای خيلی قديم نيز با همين نام ياد شده است. حالا ببينيم كه وجه تسميه يا معنی نام شغنان چيست؟ نام شغنان از نام قديميتزين قوم آريائی بنام سكايها يا سكايا كه چند هزار سال پيش از امروز در واخان ساكن بودند گرفته شده است. شغنانيهای امروز بقايای همان سكائی ها اند كه در بالا از آنها نام برديم ولی اهالی واخان امروزی مردمانی اند كه از مناطق ديگر به اينجا تاخته اند و يا مخلوطی از اقوام تازه وارد و سكائی ها اند.  برخی از دانشمندان از حمله خوش نظر پاميرزاد كه درين زمينه مطالعات زياد نموده اند باور برين اند كه شغنان همان محل جغرافيائی قديم است كه در شاهنامه از آن به عنوان " خيون " ( شغنان ) ياد شده و اهالی آنرا خيونيان ( شغنانيان ) گفته اند. اگر اين فرضيه محتمل باشد، ازينجا ميشود نتيجه گرفت كه شغنانی ها پيرو آئين زردشت نبوده اند. اين نظريه خود بطلانی است بر نظريه آنهاييكه ميگويند مردم شعنان نيز پيرو آئين زردشت بوده اند. شايد شغنانی ها مهرپرست و يا ميترايی بوده اند، چه كه بعضی از رسوم و عنعنات مهرپرستی بر آئين زردشت  تاثير نموده و در آن جاي خود را يافتند، از جمله مقدس شمردن خورشيد و آتش، بدين لحاظ برخيها به اشتباها زردشتيها را آتش پرست ميخوانند، در حاليكه ايشان يزدان پرست اند و فقط آتش را گرامی و مقدس می شمارند. نام شغنان برای نخستين بار در منابع چينی مربوط به حوادث قرون ششم و هفتم آمده است. كمال الدين اف در كتاب " جغرافيای تاريخی سغد و تخارستان" از قول سيون تسزان جهانگرد چينی مينويسد، كه "شی - كی - نی" ( شغنان ) در شمال " دمو- سی - ته - دی" (واخان) اخذ موقع كرده است. جهانگرد موصوف مساحت شغنان را 70 تا 75 كيلومتر تخمين زده است، و ميگويد كه مركز شغنان داراي 3 -4 كيلومتر مساحت است. اراضی شغنان كوهستانی، و متشكل از سنگلاخها وريگستانها و دشتهای لامزرع ميباشد. نت. كمف جهانگرد ديگر چينی بنام " خوی-چاو" كه بسال 729 ميلادی از شغنان عبور نموده آنرا دارای ده ايالت گفته است، هركدام ازين ايالات دارای رهبر و ارتش جداگانه خود بوده از حكمرانان همجوار اطاعت نميكنند. هريك در قلمرو خويش داراي استقلال كامل ميباشند. نت . كمف زاير چينی بنام " او- كيون" كه 22 سال بعد از هموطنش خوي چاو بسال 751 از شغنان عبور ميكند ميگويد كه "شی نی" (شغنان) متشكل از پنج ايالت ميباشد. در دو دهه نقشه سياسي شغنان دستخوش تغييرات بزرگ شده است. نت . كمف البرونی مينويسد كه شاهان شغنان همواره مستقل بوده و هيچگاهی در زير فرمان هيچ يك از همسايگان قدرتمند خود نبوده است. شاهان شغنان حتی در زمان اسلام نيز لقب خود را حفظ نموده، لقب " شغنان شاه" را داشتند. نت . كمف در مورد مركز شغنان اگرچه نظريات مختلف اند اما اكثريت خاورشناسان را باور اين است كه مركز شغنان از دير زمان تا كنون همان برپنجه بوده و قلعه برپنجه دارالحكومه شاهان شغنان بوده است. عده هم " راشت " قلعه مركز شاخدره شغنان تاجيكستان را نيز به عنوان مركز شغنان محتمل ميدانند. شايد هنگاميكه شغنان به ايالات مستقل و پراگنده منقسم گشت و هر بخش آن توسط شاهی يا امير اداره ميگشت، راشت قلعه نيز مركز يكی ازين ايلتها بوده باشد. حالا ببينيم كه مردم شغنان در كدام سال اسلام آورده اند. آقای كمال الدينوف ميگويد كه در سالهای 793 تا 796 كه خراسان در زير فرمان ابولفدل ابن يحی ابن خالد برمكی بود، اسلام در شغنان راه يافت. شغنان بدست اعراب فتح نشد، اينها عربها نبودند كه بزور اسلام را به شغنان آورده باشند. اسلام توسط آنهايی در شغنان نفوذ نمود كه خود عرب نبودند، بلكه خود سربازان خراسانی بودند و تازه به اسلام گرويدند. فتح كامل شغنان بدست مسلمانان مربوط ميشود بسالهای اوائل قرن نهم ميلادی در زمان حكومت ابولفدل ابن سهل مشهور به ذوالرياستين در خراسان. نت . كمف باج و خراجيكه شغنان به مسلمانان ميپرداخت در سال 211 - 212 / 826 - 827 ميلادی بالغ بر چهل هزار درهم بود. نت . كمف ظاهر شغنان در قرن نهم بدست مسلمانان فتح گرديد ولی مردم آن تا قرن دهم اسلام را نپذيرفته، بلكه بر همان ديانت نياكان حود باقی ماندند. از ديانت پيش از اسلام مردم شغنان در تواريخ چيزی نه آمده است، همين قدر ميدانيم كه آنها آتش و يا خورشيد را مقدس مشمردند، ولی معلوم نيست كه آنها زردشتی بوده اند و يا مهر پرست و يا كدام ديانت ديگر قديمی آريايی را داشته اند. از گفته های جهانگردان چيني ( تسزان و جوی چاو) بر می آيد كه دين بودا در شغنان دارای كر و فری نبوده است. در سال 665 / 1266 ميلادی شخصی بنام شاه خاموش از ايران امروزی به شغنان رفته تا مردم را به اسلام دعوت نمايد. بالاخره اين شحص در شغنان وفات نمود و چنانچه در جای ديگر نيز گفتيم شاهان متاخر شغنان خود را نوادگان شاه خاموش ميدانند. نت . كمف غرض آگاهی بيشتر به عرض خوانندگان محترم ميرسانم در جاييكه اين ( نت. كمف) را ببينند، اينگونه بخوانند، انترنيت، كمال الدينف. شغنان گوشۀ فراموش شدۀ از آریانای قدیم داستانهای عامیانه ی شغنان حسینی حسنیار (شغنانی) داستانهای عامیانه ( فلکلور ) مردم شغنان شیر و گاو در سالهای سال در زمانهای قدی، که هنوز اینقدر شریر نبود و حیوانات از هم گزیران نبودند، در جنگل فقط یک پادشاه بود و نامش هم شیرشاه بود. شیرشاه از حیواناتی که زبان درازی میکردند و یا قول معروف پا از گلیم فراتر میکشیدند فوری سر به نیست میکرد. روزی به شیرشاه خبر رسید که در بیشه گاوی پیدا شده است که خود را هوشیارترین و مدبرترین حیوان بیشه میخواند و حتی شیرشاه را که پادشاه جنگل است ارزشی نمیدهد. در آن دود ناخوشی از دماغ شیرشاه خارج شد و خشم چنان بر وی کسلط گشت که دلش میخواست که همه حیوانات بیشه را بکشد ولی بیادش آمد که او شاه است و شاه باید بر رعیت بخاطر یک متمرد و نافرمان این همه ظلم روا ندارد. شیر که نهایت خشمگین و گرسنه بود میخواست هرطوریکه باشد امروز کار این گاو نافرمان را یکطرفه کند. روباه را که در بیشه در حیله گری و مکاری سرآمد بود در پی گاو متمرد فرستاد و گفت به هر طوریکه شود گاو را امروز به دربار حاضر کنی. روباه دست به سینه بسوی اقامتگاه گاو روان شد. چون نزدیک محل رسید صدا برآورد:

من میدانستم که شیرشاه هیچگاه تشتباه نمیکند، شیرشاه برای دوستی کسی راانتخاب میکند که یا از وی بالاتر باشد یا هم هم سطح خودش. واه واه ببین این گاو جوان با این هیکل قوی با این شاخها مثل چنا، کدام حیوان باشد درین بیشه که با وی برابری کند. گاو که این همه تعریف و توصیف روباه را شنید با غرور بر وی آفرین گفت و او را نزدش خواند. پرسیدی که چرا به محل اقامتگاهش آمده است. روباه در جواب گفت:

 میدانی که این روزها همه حیوانات سر به تمرد و نافرمانی میزنند و آنهاییکه پدرانشان به پدر شیرشاه باج و خراج پرداخت میکردند از این روزها نمی پردازند، و از شیرشاه هم به تنهایی کاری ساخته نمیشود. مدتهاست که در صدد یک رفیق و یک متحد قوی پنجه مثل جنابعالی هستند. این روزها نام شما بیشه را گرفته است همه جا قص از دانایی و تدبیر شماست. شیرشاه مرا فذستاد تا از شما خواهش کنم برویم بدربار اگر مایل بودید در کارها با شیرشاه مشورت بدهید و شیرشاه هم از تدابیر شنا در امور بیشه استفاده کند، در ضمن برای نهار يک گوسفند و حليمی درست خواهد کرد. گاو از حیله روباه با خبر بود ولی چیزی نگفت چون میخواست که حسن تدبیر خود را بر شیر ظالم ثابت کند. گاو دعوت را قبول کرد و نزد شير آمد. حینیکه بدرگاه رسید چشمش بر هیزم زیاد و یک دیگ بزرگ افتاد٫ گوشش بصدا افتاد و با خود گفت:

" اینجا زیر کاسه نیم کاسه ی است". گاو دمش را بلند کرد و رو به فرار نهاد. شیر دید که گاو فرار کرد پرسید: دوست عزیر مهمان گرامی چرا رفتی٫ صبر کن وایست بیا برگرد نهار ار با هم بخوریم. گاو یک بار دیگر ایستاد سخت پایش را بزمین کوبید و مدبرانه گفت: آقای شیر :" دیگ شما برای یک گوسفند خیلی بزرگ است".

موش و پلنگ روزی پلنگی در زیر درختی خوابیده بود٫ ناگاه موشی از سر شکم پلنگ خیز زد که پلنگ او را گرفت. موش بیچاره که خود را در چنگال پلنگ خشمگین و گرسنه دید و میدانست که دیگر کشته خواهد شد، از ترس به گریه افتاد درمیان گریه و زاری التماس کنان از پلنگ تقاضا میکرد: " من لقمه ای بیش نیست، از تقصیرم در گذر و مرا آزاد کن ، شاید روزی در جایی بتوانم به تو کمک کنم". پلنگرا ازین حرف موش خنده گرفت. پلنگ در میان خنده خطاب به موش گفت: " من ترا نمیکشم، گناهت را میبخش، ولی از تو موش ناتوان به من پلنگ تیزدندان چه کمکی خواهد رسید؟" پلنگ بعد از این حرف توام با خودخواهی چنگالش را باز کرد و موش را رها ساخت. موش با صد امتنان و سپاس سراسیمه بسوی خانه اش روان شد. روزی پلنگ به بیشه برای بدست آوردن شکار روان شد. پلنگ سرمست از باده غرور و خودخواهی در بیشه قدم میزد. صیادان که در آن نزدیکی برای جال تنیده بود، پلنگ مغرور در جال گیر آمد. پلنگ هرچه زور و توان که داشت مصرف کرد ولی نتوانست از دام صیاد خود را خلاص کند. از قضا همان موش ناتوان پیدا شد. موش چون پلنگ را در آن حال زار دید پیش آمد و گفت: " ای دوست عزیز در چه حالی ، با این همه نیرو وتوان نمیتوانی حتی یک جال را پاره کنی؟" پلنگ که خود را ناتوان یافت سر بزیر انداخت و چیزی نگفت. موش بیدرنگ به جویدن تنابهای جال شروع کرد، در دم همه ی تنابها را جوید و کنده کرد. پلنگ خود را تکان داد و از جا پرید. پلنگ خجل زده رو به موش کرد و گفت: " دیگران را دستکم گرفتن نشانه ای احمقی است."

باغبان و روباه باغبانی باغ بزرگ ذاشت که در آن درختان چارمغز با تنه عظیم داستان از سالهای سال را میکردند. هر سال وقت خزان که وقت حاصل گیری چامغز فرا میرسید٫ یک خرس قوی جسه می آمد و چامغز باغبان را میبرد. سالها به همین گونه سپری میشدند. یک سال روباه نزد باغبان آمد و گفت: " اگر من ترا از شر این خرس ظالم نجات بدهم، به من چه میدهی؟" باغبان گفت:" اگر تو این کار کنی، من ده تا چوچه ی مرغ را با مادرشان بتو میبخشم." روباه که نام مرغ و چوچه ها را شنید، لبانش را لیسد و گفت باشد٫ این کار با من. روزی خرس با یک سبد بزرگ در باغ حاضر شد که چامغز را مثل سالهای گذشته ببرد که ناگاه س و کله روباه پیدا شد. روباه از دور صدا میکرد " آی باغبان، آی باغبان ..." باغبان پرسید چه مگوی، مگر کر هستی که اینقدر بلند حرف میزنی؟ روبا گفت: " پادشا مریض است. طبیبان گفته اند که او باید یک خرس بزرگ را شکار کند، از پوستش کلاه بسازند و آن کلاه را بسر کند خوب میشود". باغبان هنوز جواب نداده که خرس التماس کنان گفت: " باغبان ترا به خدا مرا جایی پنهان کن". باغبان گفت : " ترا کجا پنهان کنم تو خیلی بزرگ است، هرجا باشد روبا ترا پیدا میکند". روبا باز حرفش را تکرار کرد و افزود من رد پایش را یافتم که بسوی باغ تو می آید". خرس بزاری افتاد و هر لحظه تکرار میکرد که من رحم کن٫ نجاتم بده. باغبان به خرس گفت که تو باید از آن راه دیگر باغ فرار کنی به شرطی که روباه ترا نبیند و اگر ببیند من هم هلاک خواهم شد. خرس چنان فرار کرد که حتی دیگر به عقب نگاه نکرد. روباه خنده کنان بسوی باغبان آمد و مرغها را تقاضا کرد. باغبان روباه را آورد به خانه که مرغها را تسلیمش کند. شکم باغبان که شب از شدت سردی باد گرفته بود، در خانه که گرم شد روده هایش شروع نمودن به صدا کردن. هر لحظه صداهای عجیب و غریب از شکم باغبان به گوش روباه میرسید. روباه پرسید: " باغبان این صدا، صادی چیست؟" باغبان گفت: " ای دوست عزیز من زمانیکه بچه بودم یک چوچه سگ را بلعیدم٫ بعد از سالها آن سگ در شکمم بزرگ شد٫ حالا که فهمیده تو اینجا هستی و بوی تو به دماغش رسیده٫ میخواهد شکمم را پاره کن و بیرون بیاید". روباه از شنیدن این حرف به لرزه افتاد و گفت:" دوست ترا و خدا یک لحظه شکمت را بگیر و من فرار میکنم." روباه رو به فرار نهاد. باغبان گفت:" دوست عزیز بیا مرغهایت را ببر." روباه گفت: " من دیگر مرغ نمیخواهم٫ فقط شکمت را نگهدار که سگ برون نیاید."

پادشاه و پیر مرد روزی پادشاه از دهی میگذشت دید که پیر مردی مشغول نهال شانی است. پادشاه تعجب کرد و کس فرمود تا پیرمرد را حاضر کردند. پیر مرد که نزد پادشاه آمد رسم ادب را بجا آورد و رو بروی پادشا مودبانه دست به سینه ایستاد. پادشاه رو به باغبان کرد و گفت:" تو که دیگر عمرت بسر رسیده چرا نهال مینشان، تو مطمئنی که حاصل این نهالها را بخوری؟" باغبان در جواب پادشاه گفت:" دیگران کاشتند ما خوردیم٫ ما بکاریم تا دیگران بخورند." این جواب باغبان پادشاه را خوش آمد٫ در دم به وزیر فرمود تا باغبان را با انعام زیاد مرخص نمایند.

ادامه دارد.

حسینی حسنیار ( شغنانی)

ضـــرب الــمــثــــلـــــهـــــا رایــج در شـغــنــان ضرب المثل زبان گویای یک قوم است. ضرب المثل ریشه در فرهننگ٫ تاریخ و زبان یک قوم دارد. مثلها گاهی دین و اعتقادات را نیز بیان مینمایند. مثلها را میتوان بر نوع تقسیم کرد. یکی مثالهل بومی که اقوم در درازی تاریخ در اثر اندوختن تجارب آنها را ساخته اند و دوم مثلهای مهرجر یا آنهاییکه از اقوام دیگر گرفته شده اند. شغنان که خود دارای وضع جغرافیایی نهایت دشوار است و شغنانیها هم تا چند دهه پیش رفت و شد زیاد با همسایگان خود نداشتند٫ روی این اصل مثلهای مهاجر کمتر بزبان شغنانی رخنه نموده اند. در زیر هرآنچه که میخوانید همه فقط مثلهای اند که در بین مردم شغنان از دیر زمان تا کنون رایج بوده و مورد استفاده قرار میگیرند. چنانچه در جای دیگری نیز متذکر شدیم که تمام اقوام پامیری بشمول شغنانیها مردمان دو زبانه بوده بر علاوه از زبانهای محلی زبان دری نیز در بین آنها از زمانهای خیلی قدیم مورد استفاده میباشد و زبان ادبی مردم بشمار میرود. درینجا ما برخی از مثلهایی را داریم که آنها نیاز به ترجمه نداشتند چون همانگونه که هستند همانگونه بزبان دری از آتها استفاده به عمل می آید.

حسینی حسنیار ( شغنانی)
نـاصـر خـسـرو در بـدخـشــان

ناصرخسرو حين عودت به بلخ دست بكار دعـوت شـد، اما کار دعوت در اثر انکار فقـها و مخالفت حكومت داران سلجوقی توفیق چندتانی را نصیب نشد. چنانچه در بالا نیز متذکر شدیم که عوام با وی باب مخالفت و خصومت را گشودند خانه اش را به آتش کشیدند و حتی قصد جانش را نمودند. وی ناگزير در جستجوی محل امنتری برای دعوت برآمد، بلخ را قصد نيشاپور و طبرستان ترك نموده احتمالا درين ديار پيروانی را پيدا كرده و كار دعوت را رونق بخشيده است. ناصرخسرو نيشاپور و طبرستان هم مانند بلخ به انکار و مخالفت ناصبیان مواجه گشت. ناصرخسرو علی رغم همه ای آزار و اذيت نا اميد نگشت،  کما فی السابق در جستجوی محلی بود كه بتواند به كار دعوت در آن با دل آرام و فارغ از هر گونه تعصب ادامه دهـد. وی بیشتر از همه به نیازمند کسی بود که بتواند در مقابل معاندان از وی دفاع کند. اين مكان كجا باشـد، و كدام امير يا وزير باشد كه اين مرد سراپا طغيان راكه با قلمش كاخ ستمگران و غاصبان را به لرزه آورده است تسليم بگيردپناه دادن به ناصر شخصی که سراپا شور و طغیان بود و هر اثرش یک خشت از بنای لرزان بی عدالتی میکند, دشمنی بجان خود پنداشته میشد. عباسیان و سلاجقه همه جا در پی ناصر بودند, مفتیان فتوای قتلش را دادند و سالها پیش خونش را مباح خوانده بودند.

ناصر خسرو فرزند عصری بود که در آن نه امیر حسین خبری بود، و نه امیرنصرسامانی در بخارا بر مسند امارت لمیده بود که میشد به پشت گرمی آنها مانند سجستانی و نسفی با خاطر آسوده کار دعوت را به پیش برد. قاهره هم هزاران فرسخ مسافت داشت، نه پولی در اختیار بود تا بدان دهان فقها را بست. حق با ناصر بود و ناصر در راه حق دليرانه گام بر ميداشت. صداي انسانی، صداي حقيقت و مظلوميتش از كران تا كران طنين انداخت و آخر در دره هاي تنگ هندوكش پيچيد و در بدخشان بگوش امير ابوالمعالی علی بن اسد رسيد.

این مرد انقلابی و طغیانگر را که در قلمرو خلیفه بغداد با شعار " فاطمیم فاطمی ..." به پیش میرود، سلاطین و خلفا را که مردم سایه خدا و جانشین پیامبر میدانند خوک میخواند و پشیزی ارزش قایل نیست امیر بدخشان تسلیم میگیرد و برایش در مملکت خود جا میدهد. امیر بدخشان این مرد از مرگ نترس کیست که از شمیرخونچکان سلاطین اهریمن سلجوقی و از فتوای خلیفه بغداد نمی هراسد؟
این سوال را باید از خود ناصرخسرو پرسید.

حكيم ناصرخسرو در جامع الحكمتين صفحه 17 از وي چنين نام ميبرد:

" امير بدخشان كه معروف است يه عين الدوله ابوالمعالی عليی بن اسد الحارث آيده الله بنصره كه بيدار دل و هوشيار مغز و روشن خاطر و تيز فكرت و دوربين و باريك انديش و صايب رای و قوی حفظ و پاک ذهن و پسنديده خويست . . . آنکه دنيا با زخارف خويش روي بدو داشت و درگاه رفيعش بصدر ملكی متصدر بود . . . و بر ملك و ميراثي اسلاف خويش مالك بود . . ." همچنان در صفحه 18 همین اثر اينگونه ميخوانيم:

"بزرگی يافتم كه با ولايت دنياوي همي مراحل ولايت دين را بشناسد، و ملك و ميراث با آنچ او مر او آنرا به قهر از اعدای اسلاف اشراف خويش بستدست، او را همي از طلب علم ئين و بصاير و حقايق مشغول نتواند كردن." ناصرخسرو در صفحه 314 كتاب مذكور از وی توام با دعای خير به نيكی ياد ميكند، كه با هم ميخوانيم. "خدای تعالی ولايت دينی و دنياوی او را به سلامت عاجل و سعادت آجل پيونداد و توفيقش بر احيای علم و حكمت و اثبات حق و حقيقت و اعزاز جد و بصيرت بيفزاياد؛ كه من به عمر دراز خويش اتدر فراخ زمين خداي سبحانه جز او كسی نديدم كه با اقبال دنيا بوی، آنكس طلب ذخاير علمی و دفاين دينی و خزاين صدقی كند." بديهی است كه امير مذبور خود داراي مذهب اسماعيلی بود و به ناصرخسرو ارادت مي ورزيد و از وي وتقاضا ميكند تا جواب سوالات ابوالهيثم را بگونه ايكه در كيش اسماعيلی معمول بود تاويل نموده و تشريح كند.
امير علی بن اسد خود شاعر بوده و شعر گفته است كه از بد حوادث چيزي از گفته هايش باقی نمانده است ، الي چند بيت كه آنهم ناصر خسرو آنها را در جامع الحكمتين آورده است:

فخر دانا بدانـــــــــــــش و ادب است
فخر نادان به جـــــــامه و سلب است
ادب و دانـــــــــــش از اديب، اكنون
خوار، ور چـــــند مرد با ادب است.
ناكسان پيشگاه و كامــــــــــــــــروا
فاضلان دور مانده وين عجب است.
سبـــــــــــــــــب اين همه نداند كس
جز همان كـــــو مسبب سبب است.

علی بن اسد هـمی گويد:

كين جهان سر بسر غــــــم و تعب است.
گر بشد از من مــــــــنال ومال و ولايت
جود و شجاعت نشد ، نه فضل و كفايت
شكر خــــــــــــداوند را كه مايه بجاست
سود كــــــــــــنم ، گر كند خدای عنايت
بدهــــــــــــــــد روزيم اگر ولايت ندهد
باري دادســــــــــــــــت زاهديم هدايت

در صفحه 351 جامع الحكمتين اينگونه آمده است: " شعر شمس الدين الاعالي ابوالمعال".

مــــــشو تا توانی سوی بندگان
همــــــی تا خداوند باشد بجای!
كه فريادرس نيست اندر جهان
بهر سختی بنده را جز خـدای .

پذیرفتن دعوت امیر علی و رفتن ناصرخسرو به بدخشان روی چند علل عمه بوده است. اول اینکه خود امیر علی اسماعیلی و یا دستکم شیعه بوده است و تعداد شیعیان هم در بدخشان زیاد بوده است. دوم بدخشان جدا از قلمرو سلجوقیان بود و آنها به بدخشان دسترسی نداشتند که بتوانند ناصرخسرو را از وی بخواهند. سوم بدخشان نهایت دشوارگذر است، بنا هم ناصرخسرو و هم شخص امیر مطمئن بودند سلجوقیان یک شخص به بدخشان لشکرکشی نمیکنند، اگر نهایتا به چنین اقدامی دست بزنند تا سالها نتوانند آنرا مسخر سازند. بدین اساس گزندی از سلاجقه متوجه آنها نخواهد بود. بدخشان مصئونترین منطقه ای بود که ناصرخسرو زیر حمایت امیر علی امور دعوت را بدون دغدغه ناصبیان به پیش میبرد.

اي حجت خراسان! در يمگان
گرچه به بند سخت گرفتاري،
چون ديو بر تو دست نمی يابد
بايد كه شكر ايزد بگــــذاری!

از گفته های ناصرخسرو در دیوان اشعار بر می اید که پیش از ورودش به بدخشان، شیعیات درین دیار مسکون بوده اند :

از بهـر دين ز خانه بــــــــراندند مر مرا
تا با رسول حق به هجرت ســـــــوا شدم
شكر آن خداي را كه به يمگان ز فضل او
بر جان و مال شيعـــــت ، فرمانروا شدم
ق 136 صف 384

ناصـرخسـرو بنا به دعـوت اين مرد خــردمنـد ( اميرعـلي بن اسـد ) به بدخشـان ميرود و در درۀ يـمـگـان اقامتگاه دايمی، خويش تن به تقدير داده سـاكن ميشود. امير اسد دريچة فروغ بخشی را بروی ناصـر ميگشايد ، امكان پيشرفت دعوت را بوي نويد ميدهد. معاندان و بخضوض سلجوقيان و ملاهاي متعصب بيچاره و درمانده اميد دسترسي به ناصر را از دست ميدهند. ناصر دو باره پا به عرصة حيات مينهد و فراغ البال به تصنيف كتب و نوشتن اشعار حكيمانۀ خود زير چتـر حميات امير اسـد ادامه ميدهد.

درینجا سوال پیش می آید که در کدام سال ناصرخسرو به بدخشان رفته است؟
پاسخ به اين پرسش و پرسشـهـاي ديگر راجع به بودن ناصـرخسـرو در بدخشـان بايد به آثار به خصوص به ديوان اشعـار شخص حضرت حكيم مراجـعـه كـرد. حكيم دستكـم تمام كتابهـاي خويش را در يمگان نوشته است. در ديوان وی شعـری است كه دلالت بر بودن پانزده سال اول وي در يمگان را ميكنـد.
پانزده سـال بـر آمـد كه به يـمـگـانـم چـون و از بهـر؟ چـه زيرا كه بـزنـدانـم !
شعـر فوق هنگامي سروده شـده است كه حضرت حكيـم پانزده سال را در بدخشان پشت سر گـذاشتـه است، ولي دربيت بالا گفتـه نشـده است كه وي كدام سال به يمگان آمده است. از سوي ديگر معلوم نيست كه خود اين قصيده كدام سال سـروده شـده است. در « روشنايی نامـه » قصيدۀ ديگری است كه سال كتابت آنرا ميرساند، يعني كتابت روشنايي نامه در سال 460 هـ. بوده است.

به سال چـار صـد و ســه بيـسـت بر سـر
كه هـجــــــــرت كـرد آن روح مـطـهــر

در جاي ديگر همين كتاب تحت عنوان « آفريده شـدن افلاك و ستارگان » چنين آمده است :


ز حجـت اين سخـنهـا گـوش ميـدار!
كه در يـمـگـان نشسـتـه پادشـه وار


از گفته های بالا نتيجـه ميگيريم گـه تاريخ كتابت روشـنايی نامـه سال 460 هـجـری بوده و درين سال حضـرت حـجـت در يمـگان بوده اند. پس كدام سال به يمگان رفته باز هـم منحيث يك معـمـا برای ما بی جـواب ميماند. برای اينكه حـل اين معـما را پيدا كـرد از يرخی از محقـقـين و دانشمندان كه درين عـرصه پژوهشـهـا كرده اند و يد طولايی دارند استـمداد جسـت. حضرت حجت در ديوان اشعار گهـگاه اشارات گنگي راجع به بودن خود در يمـگان نموده است, ولي هيچ يك از آنهـا نميتوانند كه پاسخ درست اين پرسش را بدهنـد. همچنان در ديوان اشعـار قصيـده ديگري است كه از فتـح « مكـه » بدست فاطميان حكايت ميكنـد.

چـــــون بشنـوی كه مـكه گرفتـست فاطمـی
بر دلـــــــــت دل ببارد و بر تنت تاب و تب
ارجــــو كه زود سخت به فوجي سپيد پوش
كينه كشـد خــــــــــدای ز فوجی سيـه سلـب
و آن افتاب آل پيامــــــــــــــــبر كنـد به تيغ
خـــــــــــــون پدر ز گرسنـه عباسيان طلب
اي حجت خــــــــراسان، از ننگ اين گروه
دين را به شــــــــعـر مرتبت آور ندب ندب
وز مغـرب آفتـــاب چـو سر زد مترس اگـر
بيرون كني تو نيز به يمـگان سر از سـرب

شغنان گوشۀ  فراموش شدۀ از آریانای قدیم
فرهنگ و زبان شغنان
فــرهـنــگ عــامــه مــردم

فــلــکـلــور
فلکلور واژه انگیلسی است که برای نخستین بار در سال ۱۸۴۸ میلادی توسط امبروز مورتن عنوان مقاله ای شد که موصوف دانش عامه و رسوم و عنعنات مردم را در آن بیان میکرد و با گذشت زمان این واژه به سایر زبانها ابتدا در اروپا و بعد هم در آسیا راه یافت. فلکلور در اول کاربرد چندان وسیعی مثل امروز را نداشت، فقط افسانه ها٫ اشعار عامیان، داستانها، آوازها و سازهای عامیانه و ترانه ها و مثلها و معماها را احتوا میکرد. امروز کابرد آن خیلی وسیع گردیده است.

ترانه های عامیانه در کشورهای چندین ملیتی، ملت حاکم همواره مدافع فرهنگ، زبان و ادبیات همان ملت میباشد. ادب رسمی ترانه های عامیانه را همیشه دستکم گرفته و برای آن مجال آن میسر نگردیده است که در کتابهای ادبی و ادبیات رسمی جای یابد. صرف دو قرن یا کمتر پیش ازین در اثر سعی و تلاش برخی از موسیقدانان و هنرموندان و شاعران ترانه های عامیانه نیز برای خویش جایگاهی باز نموده و الهامبخش هنرمندان گردیده است. مرحوم صادق هدایت ترانه ها، افسانه ها و مثلها را نماینده روح ملت میشناسد و آنها را نشآت گرفته از مردم گمنام و بی سواد میداند. ترانه بیانگر احساسات درونی انسان است. انسان شادی و غم و اندوه خود را در قالب ترانه تبارز داده و آنرا با زبان ترانه بیان میکند. افسانه ها و قصه ها آداب و رسـوم مــردم مراسم ازدواج در شغنان. مراسم ازدواج کماکان در بین تمام اقوام آریایی در بسیاری موارد شبیه هم میباشد. در شغنان بعد از انکه دختر مورد علاقه پدر و مادر پسر واقع شد، پدر و مادر مسئله را با پسرشان طرح میکنند که نام خدا دختر فلانی بزرگ شده و خیلی زیبا و در امور خانه و خانه داری هم در بین سای دختران نمونه است، به امید خدا ما این دختر را برایت خواستگاری میکنیم. ابتدا پسر هم دلایلی را مطرخ میکند، هر قدر راضی هم باشد رک و راست نمی پذیرد، بعد در نهایت همه چیز را به پدر و مادر وامیگذارد، " هرچه که شما لازم میدانید". پدر و مادر به کمک کاکا ( عمو) ماما (دایی) و کسی دیگر از دوستان نزدیکشان به خواستگاری میروند. پدر دختر هم معمولا پی میبرند، مهمانان شب میمانند، بعد از صرف شام و صحبتها ازین طرف و آن طرف موضوع را با پدر و مادر دختر طرح میکنند. پدر و مادر هم طبق عرف محل بعضی دلایل را طرح میکنند، بقول معروف فضل فروشی میکنند. آخر میگویند که ما باید مسئله را در بین خانواده خودما طرح کنیم نظر عمه و خاله و دایی و عمو و فلان و بهمان را بپرسیم. پدر و مادر داماد بار دیگر میروند و اینبار رضایت آنها را بدست آورده با خوشحالی به خانه بر میگردند. این مراسم بنام " گفتگو یاد میشود". مراسم بعدی مراسم "خویشی" است. در مراسم خویشی بعد از آنکه رضایت خانواده عروس را بدست آوردند، باز پدر داماد با چند نفر از خویشاوندان نزدیک همرای داماد شیرنی، کلچه و یک گوسفند فربه و تنومند را گرفته میروند خانه عروس برای "خویشی" درین مراسم خانواده عروس تمام خویشاوندان دور و نزدیک بشمول همسایه ها به خانه دعوت نموده بعد از صرف شام نامزادی دختر و پسر را اعلان میکنند. پدر داماد و خود داماد از جا بلند شده دست پدر و مادر عروس را میبوسند و از آنها قدردانی میکنند که " پسرشان را به غلامی خود قبول کردند". باز بعد از چند روز دیگر یکی دو نفر از نزدیکان داماد نزد خانواده عروس رفته راجع به میزان مهریه و لوازم عقد و تاریخ برگزاری عروسی گفتگو میکنند، و این مراسم را بنام "قرار داد" یاد میکنند. بعد از قرار دو نفر از جانب خانوداده عروس نزد خانواده داماد میروند و اموال و اجناس مورد ضرورت جشن عروسی و مهریه را تسلیم گرفته بر میگردند. در خانه عروس زنان محل جمع شده محفل کاملا زنانه را برپا میدارند، درین محفل لباس عروسی را برای عروس انتخاب میکنند و می دوزند که این را " حامه بران" یعنی مراسم برش لباس میگویند. بعد از آنکه تمام ضروریات مراسم عروسی تهیه شد و هر دو طرف داماد و عروس مطمئن شدند که چیزی کمبود ندارند. ابتدا یک روز قبل در خانه داماد مردم محل و خویشاوندان داماد جمع شده یک محفل کوچک را بر پا میکنند که بزبان شغنانی آنرا " شُش سورک" میگویند. معنای تحت الفظی شش سورک میشود جشن و سور شش، شاید در زمانهای سابق زمانیکه حیوانات را برای جشن عروسی میکشتند شش و دل و جگر حیوان ذبح شده را گرفته می پختند و تا صبح در خانه داماد مینشستند که فردای روز برگزاری محفل بتوانند با روان آرام به کار عروسی رسیدگی کنند. فردای جشن عروسی اهالی روستا در خانه داماد جمع شده جشن عروسی را برمیدارند، درین روز یک راس گاو و یا چند راس گوسفند را ذبح میکنند و برای مهمانان و اهالی روستا غدا میدهند، بعد از صذف غذا شب آوازخوانان با خواندنهای محلی خود که بیشتر با دایره (دف) اجرا میشود و بنام دف ساز هم مشهور است بر گرمی محفل می افزایند٫ پاسی از شب گذشته داماد را می آورند در صدر مجلس مسنشانند، دلاک می آید موی سر و ریش داماد را میتراشد و لباس دامادی را برایش میپوشانند و این مراسم را بزبان شعنانی " شاه پموک" میگویند که به معنای مراسم تاج گذاری شاه میباشد. درین اثنا آوازخوانان این سرودها را با دف ویخوانند.

امـروز چه روز سـر تـراشـان    ســـــر شـاه تربوز غیـلان واری
پیشانی شاه تخت سلیمان واری     چشـمان شاه خمار مستان واری
بـیـنـی شــاه تیــغ بـران واری      بر گوش شاه گوشوار آویــزانی
لـبـان شـاه پستـه خنـدان واری     دنـدان شاـه در و مـرجان واری
زبـان شـاه بلـبـل خوشـخـوانی     گـــردن شــاه بـــیـاض افـغـانـی
قــد شـاه سـرو خرامان واری     انگـــــشت شاه پلـته ای روشانی
در پای شـاه کـفـش بـدخشانی      شــــــــــاه مــا از خــراســانــی
مـادر شــاه بالای دیگـدانـــی       پــــــــدر شـاه بـر ســر دکـانـی

فردای روز دیگر داماد "شاه" با چند نفر سوار بر اسپ با هلهله بسوی خانه عروس روان میشوند. حینیکه داماد از خانه بیرون میخواهد بیرون شود، مادر و خواهر بزرگش قدری از گل خوشبوی که آنرا " سترخم" (شا سپرغم) را در آتش انداخته دود میکند و پیشروی شاه و همراهانش آب را میریزانند که علامت شادی و سفر خوش باشد. آوازخوانان باز سرودهای محلی را میخوانند و برخی هم آنها را همراهی میکنند٫ این سرودها را "شاه ما در سفر٫ پادشاه ما در سفر است" میگویند.

شاه ما در سفر است     پادشاه ما در سفر است
کشـتی بدریا میـرود      شـاید که کشـتی بگـذرد
شاه ما در سفر است      پادشاه ما در سفر است

وقتیکه داماد و همراهانش نزدیک خانه عروس میرسند، مردان به استقبال آنها آمده از اسشان پذیرایی میکنند، جوانان افسار و لگام اسپهای مهمانان را گرفته آنها را در حای از قبل تعیین شده میبندند. تعداد از زنان بر بالای بام با دف زدن از مهمانان پذیرایی نموده، شاه ( داماد ) به اتفاق همراهانش بدنبال ملای محل و بزرگان وارد خانه عروس میشوند. درین هنگام آوازخوانان باز سرودهایی را میخوانند که بنام "شاه در آمد خانه" یاد میشوند.

شاه در آمد خانه پادشاه در آمد خانه حینیکه شاه و همراهان وارد خانه شده و مینشینند، پدر و یا برادر بزرگ و یا یکی دیگر از بزرگان مهمانان را " خوش آمدید" گف، از آنها با چای و شیرینی پذیرایی مینمایند. بعداز صرف چای ملا عقد نکاح را میبندد. در هنگام خروج از منزل مادر عروس "سترخم" ( همان گیاه خوشبو) را در آتش انداخته که علامت خوشبختی و سفر خوش به دخترش آرزو میکند. عروس دست پدر و مادر را میبوسد و بعد دیگدان ( آتشدان) خانه را سه بار دست زده و دستش را میبوسد٫ یکی از زنان قدری از خاکستر آتشدان خانه را گرفته در کفش عروس میریزاند٫ که در تمام عمر بوی خوشبختی و شادی و عمر دراز می آورد. عروس و داماد در میان هلهله و شادی بطرف منزل داماد میروند، در مسیر راه یکی از خویشاوندان عروس لگام اسپش را تا خانه داماد میگیرد که این شخص را (جلوگیر) خوانند. در مسیر راه همسایگان عروس و داماد از ایشان با شیر گرم مخلوط با روغن زرد ( روغن مسکه یا کره ) پذیرایی مینمایند، شاه و داماد آنرا نمیخورند٫ بلکه مدعوین ظرفهای شیر روغن را ته کشیده نوش جان میکنند. وقتیکه پا به حیاط خانه میگذارند مادر داماد پیشتر آز دیگران با یک ظرف شیر گرم مخلوط با روغن به پیشواز عروس می آید. هنگامیکه عروس پا به حیاط میگذارد گوسفندی را ذبح میکنند٫ بعدا عروس پیشا پیش و داماد به تعقیبش وارد خانه داماد میشوند. داماد پیش از پیش یکی از دوستانش را انتخاب میکند تا روسری عروس را بلند کند. شخصیکه روسری عروس را بر میدارد و روی عروس را به دامان نشان میدهد، عروس آنرا در تمام عمر خویش پدر میخواند، و آنرا پدر عروس میگویند. پدر عروس حینیکه روسری عروس را بلند میکند میگوید " سه پدر و سه مادر" یعنی ازین به بعد عروس سه پدر و سه مادر دارد که عبارت اند از پدر و مادر خودش، پدر ومادر داماد و پدر عروس و خانم پدر عروس نیز در جمله پدر و مادر مسحوب میشوند. در اثتای نشستن عروس سعی میکند تا پایش را روی پای داماد بگذارد. چون معتقد اند که اگر عروس موفق به این کار شود بر شوهرش مسلط خواهد شد. عروس و داماد در نشستن پیشی نمیکنند٫ داماد سعی میکند که عروس زود بنشیند و عروس تلاش میکند تا داماد را به هر شکلی که باشد اول بنشاند، این مسابقه بین عروس و داماد گاهی چند دقیقه طول میکشد، آخر مادر داماد پیش رفته یک دستش را روی شانه داماد و دست دیگرش را روی شانه عروس گذاشته همزمان هردو را مینشاند. غذایی که برای داماد و عروس تهیه کرده اند سه بار آنرا اطراف ستون یزرگ خانه گشتانده بعد بر روی سفره میگذارند. مافل عروسی شعنان گفتنی نیست بلکه دیدنی است.

اعـتقـادات و باورهای مردم اعتقادات و باورها جز فرهنگ مردم میباشند. برخی از دانشمندان اینها را خرافات میخوانند. دانشمندان همواره انسان را یک موجود خرافه پرست خوانده اند. فیلسوف نامی ارنست هیگل میگوید که مبدا و اصول و پیدایش خرافات و افسانه ها نزد انسانهای اولیه٫ از یک احتیاج طبیعی ناشی میشود٫ که بصورت اصل علت و معلول در قوانین عقلانی بروز کرده و بخصوص این خرافات در اثر حوادث طبیعی مانند رعد و برق٫ زمین لرزه٫ خسوف و کسوف وغیره که تولید ترس و یا خطری را مینماید٫ ایجاد میشود. اگر ما همه اعتقادات و باورهای مردم را به عنوان خرافات قلمداد نماییم شاید به خطا رفته باشیم. اعتقادات و باورهای مردم نتایج تجارب انسان در طول قرون عصرهاست. برخی از اعتقادات و باورهای مردم شغنان ازین قرار اند:

• در شب نباید نام جانوران مضر مثل مار و گژدم را گر، شاید پیدا شوند.
• پوست میر موشان را در خانه نگهدارند پولدار میشوند.
• خفاش را وجب زنند دروگر خوب میشوند.
• یکبال مگس درد است و یکی شف، وقتی مگس در غذا بیفتد بال شف را بلا میگیرد، باید او را کاملا ً در غذا غوطه داد بعد غذا را خورد.
• اگر مار را در روز زخمی کنند او در شب برای انتقام می آید.
• مار سفید را نباید کشت که صاحب خانه است و گناه دارد.
• سنگ پشت (لاک پشت) را میگویند که ترازو کش بوده است، وقیتیکه گندم به خزانه دولت می آوردند او در ترازوکشیدن تقلب میکرد، خدا بر وی غضب شد و او را سنگ پشت ساخت.
• شنیدن صدای جغد (بوم) شوم است.
• خروس که در شب نا به هنگام صدا بکشد( آذان) بدهد باید کشت و یا کمی از پرهای نوک بالش را برید و گر نه در خانه غم می آید.
• عکه ( غلبک) که صدا بکشد خبر خوش می آید.
• صدای زاغ خبر بد می آورد.
• گربه هفت جان دارد.
• گربه که رو بشوید بارنگی میشود.
• آب که به گربه بشاند پشت دست زگیل ( ژهش) میروید.
• گربه سیاه جن است، هرکس به او آزار برساند روزی انتقامش میگیرد.
• سگ از آدم برهنه میترسد.
• شتر کینه دار تدین حیوان است و مثل است که کینه ای شتر چهل سال طول میکشد.
• کودک خانه را جاروب کند مهمان می آید.
• دم در نشینند قرضدار میشوند.
• در شب در ائینه نگاه کنند مسافر میشوند.
• در شب خانه را جاروب کنند غم می اید.
• اگر دندان بیافتد در سوراخ موش بیاندازند دندانها مثل دندان موش تیز و قوی شوند.
• ناخنهای گرفته (بریده) را در زیر لنگر در بریزند جواهر میشوند.
• روز چهارشنبه طفل تولد شود یکی از والیدنیش میمیرند یا خودش بجوانی نمیرسد.
• در آب ادرار کردن گناه است٫ چون آب صورت خدا دیده است.
• از بالای دیگدان( اتشدان) پریدن گناه دارد.
• اگر کسی گربه را بکشد در قیامت در پوستش زر باید بدهد.
• ادرار دوای زخم است.
• ادرار کودک جادو را دفع میکند.
• بر سر نمک کسی ادرار کند کور میشود.
• برای اینکه مهمان برود نمک در کفشش میریزند.
• ماست و پیاز عمر را دراز میکنند.
• اگر آدم صد ساله شود مثل کودک دندان میکشد.
• مغز خر آدم را دیوانه میکند.
• خون خرگوش برای نفس تنگی و سل دوا است.
• زن حامله شمشیر در خواب بیند پسر بدنیا می آورد.
• اگر زن آبستن مهره در خواب بیند دختر تولد میکند.
• اسپ در خواب خوشبختی است.
• ماهی در خواب بینند به مراد رسند.
• مار در خواب دولت است.
• سگ در خواب پولیس است.
• کسی بمسافرت رود، آتشدان خانه را سه بار بوسیده و کمی خاکستر بردارد و در کفشش بریزد.
• مسافر که از سفر بر گردد پیش پایش گوسفند قربان میکنند.

• بعد از انجام عقد نکاح اگر دختری را سر جای عروس بنشانند بختش باز میشود و شوهر میکند.
• گوسفند را که قربانی میکنند باید فربه و چاق و اعضای بدنش کامل باشند٫ خصی (اخته ) نباشد. او را بروی بام میبرند در دهانش نمک میریزند٫ ظهارت میدهند و چشمانش را سرمه میزنند و بعد بنام شخص معین در خانه قربان میکنند. اعتقاد برین است وقتی که آن فرد خانه که قربانی بنامش بود بمیرد٫ گوسفند قربانی شده در روز محشر داوطلب میشود تا آن شخص را بر پشتش از پل صراط بگذراند.

• هرگاه کسی دو مار را هنگام جفت شدن ببیند باید تنبانش را از تن کنده بروی آنها بیاندازد تا آنها مهره مار بدهند. برای امتحان کردن مهره مار نزدیک تنور نانوایی رفته آنرا بسوی نانهای در تنور نشان بدهد، نانها یکایک از تنور میریزند.

• میگویند سر بزرگ نشان عقل و دانایی است.
• پسشانی برجسته یا بلند علامت دولت است.
• ریش کوسه و چشمان زاغی نشان بدجنسی است.
• قد بلند نشان حماقت است.
• قد کوتاه نشانه زیرکی و هوشیاری و مکاری است.
• بچه وقتی بالغ میشود که نوک بینی اش سخت شود.
• سر بینی بخارد مهمانی میروند.
• کف پا بخارد سفر در پیش می آید.
• کف دست راست که بخارد باید انرا سه بار بوسید و بر پیشانی مالید.
• کفت دست چپ بخارد چیزی از دست میرود.
• گوش کسی گرم شود غیبتش میکنند.
• کسی عطسه بزند کسی یادش میکند.
• کسی که عاروق بزند میگویند، نمک دزدیده است، تا از ترس عاروقش رفع شود.
• پلک چشم چپ بپرد خوشحالی می آورد.
• پلک چشم راست بپرد خبر بد می اورد.
• تفاله (شومه) چای که در پیاله ایستاده بماند مهمان می آید.
• روی کوزه که عرق کند نشان آمدن مهمان است.
• آب چپه شود (بریزد) علامت روشنی است.
• قیچی را باز و بسته کردن جنگ پیش می آید.
• یک کفش بر بالای دیگرش سوار شود صاحبش سفر دور میرود.
• لباس بر تن وصله کردن عمر را کم میکند.
• روز جهارشنبه نباید لباس نو پوشید وگرنه میسوزد.
• روز شنبه ناخن نمیگیرند، مثل است که ( شنبه ز خود کم مکن یکشنبه ز مال خود).
• در شب نباید جاروب کرد خانه ویران میشود.
• روز شنبه برای سفر سنگین است.
• در ماه صفر سفر کردن خطر دارد.
• آب خوردنی را باید اول به کوچکتر از خود داد.
• نان روزی و برکت خدا است نباید گذاشت که بر زمین بیفتد،اگر افتاد باید برداشت و در سوراخ دیوار و یا جای پاک گذاشت تا پرندگان و یا حیوانات دیگر آنرا بخورند.
• آدم پیر برکت خانه است.
• اگر قبر را به انگشت نشان بدهند باید سر (نوک) انگشت را سه بار بگزند.
• نام کسی را ببرند و آنکس حاضر شود٫ به یقین حلال زاده است.
• در وقت لباس بریدن و نیت کار خیر میگویند، چشم شیطان کور گوش شیطان کر.
• آدم یا حیوان و یا چیز دیگریکه قابل توصیف باشد ببینند باید بگویند که نام خدا یا ماشاالله بعد تعربفش کنند و گرنه چشم بد او میرسد.

• کور موش یا موش کور یا اندوک هم زمانی آدم بود. این مرد بر سر ملکیت کسی ادعای مالکیت میکرد. چون نزد قاضی میروند قاضی مدرک و شواهد میخواهد. موش کور پسرش را میبرد در بین گودالی که از پبل کنده بود گور میکند. بعد به قاضی میگوید اگر خود زمین شهادت بدهد که من مالک آن هستم چه؟ قاضی که از حیله بی خبر بود در جواب گفت " آنوقت زمین ملکیت تو میباشد". وقتیکه قاضی با چند نفر به عنوان شاهد بر سر زمین میرسند و از زمین میپرسند که " ای زمین بنام خدا راست بگو تو مال کیستی؟". پسر موش کور در حواب نام پدرش را میگیرد و سوگند بنام خدا میخورد که مال فلانی هستم. قاضی زمین را به موش کور میسپارد. پسر موش کور وقتیکه از زیر زمین برون می آید دیگر انسان نیست بلکه موش کور است٫ ازین سبب موش کور همیشه در زیر زمین میباشد.
• میمون یا شادی هم آدم بود. شادی یک زن خیلی حریص بود. روزی در خانه نان پخته میکرد، از قضا خضر در زی یک گدا به خانه شادی یر میزند. شادی در حالت کندن نان داغ از تنور میباشد حینیکه صدای گدا را میشنود بر سر نان داغ مینشیند که گدا نان را نبیند. وقتیکه گدا (خضر) داخل خانه میشود برایش دعای بد میکند هم کونش میسوزد و هم به صورت حیوان در می آید.
• کور موش یا موش کور یا اندوک هم زمانی آدم بود. این مرد بر سر ملکیت کسی ادعای مالکیت میکرد. چون نزد قاضی میروند قاضی مدرک و شواهد میخواهد. موش کور پسرش را میبرد در بین گودالی که از پبل کنده بود گور میکند. بعد به قاضی میگوید اگر خود زمین شهادت بدهد که من مالک آن هستم چه؟ قاضی که از حیله بی خبر بود در جواب گفت " آنوقت زمین ملکیت تو میباشد". وقتیکه قاضی با چند نفر به عنوان شاهد بر سر زمین میرسند و از زمین میپرسند که " ای زمین بنام خدا راست بگو تو مال کیستی؟". پسر موش کور در حواب نام پدرش را میگیرد و سوگند بنام خدا میخورد که مال فلانی هستم. قاضی زمین را به موش کور میسپارد. پسر موش کور وقتیکه از زیر زمین برون می آید دیگر انسان نیست بلکه موش کور است٫ ازین سبب موش کور همیشه در زیر زمین میباشد.
• میمون یا شادی هم آدم بود. شادی یک زن خیلی حریص بود. روزی در خانه نان پخته میکرد، از قضا خضر در زی یک گدا به خانه شادی یر میزند. شادی در حالت کندن نان داغ از تنور میباشد حینیکه صدای گدا را میشنود بر سر نان داغ مینشیند که گدا نان را نبیند. وقتیکه گدا (خضر) داخل خانه میشود برایش دعای بد میکند هم کونش میسوزد و هم به صورت حیوان در می آید.
• هرگاه چهل روز پیهم پیاز خام بخورند، مرده آدم بوی نمیگیرد اگر در بیابان هم باشد.
• کسی درخت چارمغر نهال بنشاند و آن چارمغز به ثمر رسد آن شخص میمرد.

• در زیر درخت چارمغز خوابیدن خطر دارد چون آدم مریض میشود.
• اگر کسی تخم شاتره بخورد دیوانه میشود.
• گندم دانه بهشت است.
• ماهی و ماست با هم بخورند اسهال می آورد.
• خون خروس گرم خورده شود نفس تنگی یا اسما را دفع میکند.
• هرگاه زن آبستن کمان رستم ( رنگین کمان) ببیند باید دست بر ابرو بکشد که فرزندش خوشرو میشود.
• آدم کج چشم از سگ بدتر باشد. (۱)
• (۱) میگویند: آدم کج چشم بهایش سگ، سگ کج چشم بهای اسپ و کج چشم بهای آدم.

• سگ سیاه دوست آدم است.
• آدم در شب از جاییکه خاکستر میریزند بگذرد جنی میشود.
• جای اجنه در خاکستر دان است.
• در شب از جوی بدن ذکر نام خدا آب بردارند بیمار میشوند(۱).
• (۱) میگویند آب هم در شب میخوابد و با شنیدن نام خدا بیدار میشود.
• اگر دختر ته دیگ بخورد در عروسیش برف و باران میشود.
• وقتیکه رعد میشود میگویند در آسمان یک پیره زن است که تنبانش را تکان میدهد.
• رنگین کمان را میگویند که کمان رستم است